LED belysning og ITB Tekniske tjenester*
* Forepørsler for itb tjenester ihht. ns3935:2019, Ns6450:2016
* Ring: +47 980 24744
Tenker du å bytte til LED belysning..?
RIng: +47  9191 6680

Du kan spare mye med høyeffektiv LED belysning.

Kontakt oss før du betaler mer enn du trenger.


Befaring, behovsanalyse, kalkyle og optimal ny energieffektiv LED belysning

viktig informasjon som gjelder for belysning fra 2023...


Vi står foran en stor oppgradering og utskifting av gammel belysning til ny energieffektiv LED belysning.

Der allerede forbud som gjelder for lysrør og kompakt lysrør.

 

Det grønne skiftet

 

Kompaktlysrør med plug-in baser kan ikke lenger markedsføres fra 25. februar 2023; tilsvarende dato for T5 (de tynne lysrørene) og T8 lysrør (de litt tykkere lysrørene) er 25. august 2023.

I de fleste tilfeller vil bytte til LED-teknologi kreve tjenester fra en elektriker, og eiendomsbesittere og næringsliv er ukjente eller utilstrekkelig kjente med situasjonen. Ikke vent til lyset slukker og du MÅ ha nye godkjente lyskilder, det blir om ikke lenge tomt på lager av dine gamle, og da skal alle ha nytt, unngå innstallasjonskø.. Altså, det haster!


Vi I LEDinor ønsker å bistå våre kunder med dette NÅ;-).

I samarbeid med våre produsenter og importører dekker vi dine lysbehov med høyest kvalitet til lavest kostnad.

Vår fokus er å skape de høyeste strømbesparelser med optimalt lys for våre kunder. Med valg av LED er det ikke innkjøpspris som er den vesentlige kostnaden, men hvor mye produktet koster i bruk igjennom mange års levetid. Vi kartlegger deres lysbehov og presenterer oversiktlige kalkyler for ditt forbruk hvor du vil se hva du kan spare med våre høyeffektive LED produkter månedlig, årlig og på levetid.
Med dette mener vi at din bedrift får av oss en komplett oversikt over alle nødvendige detaljer for en kostnadseffektiv dokumentasjon for overgang til LED belysning.
Og siste men ikke minst din bedrift kan handle direkte av oss, uten kostbare mellomledd. Vi sørger for komplette godkjente totalleveranser.

Systematisk bistand og muligheter fra oss

1. Befaring og analyse

Vi begynner med å kartlegge bedriftens eksisterende lyspark. Teller antall lamper, hvilken type lamper og hvilket forbruk produktene har. Ved å legge inn strømpris og diverse lystider kalkulerer vi forbruket i kWh og kroner for måned, år og levetid.
2. Lysberegning og kalkyle

Vi regner oss frem til hvilke typer produkter og lysmengde som gir optimalt resultat for kunde og kalkulerer kostnad for ferdig montert oppgradert LED belysning og hva som spares månedlig, årlig og på levetiden.

3. Finansiering

Ønskes finansiering (Leasing/Leiefinans), ser på din mulighet og henter inn tilbud fra flere banker på finansiering over 3-5 år, (Kommuner inntil 7 år), og presenterer et totalt kostnadsbilde med balanse for besparelse og nedbetalingsplan.

Vi tilbyr selvsagt også direkte kjøp med hurtig tilbakebetalingstid på strømbesparelse. Hvor lang tid det tar vil også være inkludert i kalkyle.4. Leveranse og avfallssortering

Vi har 3-5 dagers leveranse på lagerførte produkter og sertifisert avtale med elektroinstallatør vil stå for montasje på ønsket tidspunkt. I samarbeid med Remidt vil avfallssortering av gamle lamper bli korrekt håndtert.

Vi leverer primært med 5 års garanti og service.
LED er ikke LED !?

Flere sier at LED er LED...

Vi mener at LED er ikke LED....

Hva mener vi da med LED er ikke LED? 

2 LED produkter kan se helt like ut, og mye av informasjonen kan være tilsynelatende enkel å sammenligne. Problemet er at LED teknologien fortsatt er såpass nytt på markedet, at regulering rundt produktdata ikke er streng nok. 

Det er mange begreper og mye informasjon å holde styr på når man skal sammenligne, og finne riktige LED produkt. Mange tror at LED er LED, at Watt bestemmer lysmengde og at innkjøpspris er noe å fokusere på. Hvem vet vel om Ra har konsekvens for effektivitet? Om det er oppgitt Lumen på chip? Hvilke Kelvin er riktig for bedriften? Hva betyr B50? Er lampen flimmerfri?

Det er mange spørsmål som må stilles, og de har vesentlig og kritisk utslag på et produkt som skal skape ditt arbeidsmiljø og koste din bedrift penger hver dag, i mange år.

Vi i LEDinor AS tar en grundig gjennomgang vedrørende viktigheten med disse begrepene som en bør ta hensyn til.

Kontakt oss